A+ A A-
25.11.2019

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Onko hankkeessasi aikomus purkaa jotakin?

Ympäristöministeriö on julkaissut kolme opasta, jotka koskevat kestävää purkamista. Oppailla tavoitellaan purkuhankkeiden laadun parantamista sekä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämisen lisäämistä.
”Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle” sisältää koko hallitun purkuprosessin kuvauksen sekä mm. määrittelyn eri toimijoiden rooleista ja vastuista purkutyössä. ”Purkukartoitus – opas laatijalle” ohjeistaa purettavan rakennuksen inventoinnin tekemiseen. ”Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin” kertoo purkutöihin liittyvistä kestävistä hankinnoista.

Oppaassa kuvataan kriteerit, jotka soveltuvat rakennusten purkutöiden julkisiin hankintoihin ja joiden avulla on mahdollista edistää kiertotaloutta ja jätehierarkian mukaista toimintaa.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa