A+ A A-
26.11.2020

Pohjois-Karjalan ELY-keskus jakoi vuoden 2020 ympäristöpalkinnot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2020 maakunnalliset ympäristöpalkinnot 26.11.2020. Palkinnon saivat Pielisen kalajaloste Oy Nurmeksesta, Pohjois-Karjalan Martat ry, Joonas Potkonen Ilomantsista, sekä Majatalosta majataloon -tuotteiden yritysrypäs ja Äksyt Ämmät -verkkokauppa Nurmeksesta.

Pielisen Kalajaloste Oy:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä kotimaisen järvikalan arvostuksen ja käytön edistämisessä sekä kalavesien parantamisessa. Pielisen Kalajaloste Oy:llä on takanaan pitkä, määrätietoinen historia kalasäilykkeiden kehittelyssä ja tuotannossa. Yrityksen järvikalatuotteet ovat kotimaassa kehitettyjä, jalostettuja ja valmistettuja tuotteita, joiden koko tuotantoketjun arvo säilyy Suomessa kalastuksesta ja tuotteisiin käytettävästä rypsiöljystä lähtien – ilman lisäaineita. Säilykkeiden raaka-aineina käytetään vähemmän arvostettuja järviemme särkikaloja, kuten särkeä, lahnaa ja säynettä. Niiden pyynti on yleensä kalavesien tilaa parantavaa toimintaa ja tarjoaa uusia ansaintamahdollisuuksia kaupallisille kalastajille.Yhtiön toiminta tuo merkittävää lisäarvoa kalatalousalan toimijoille myös maakunnan ulkopuolella. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Markus Tolvanen.

Pohjois-Karjalan Martat ry:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena aktiivisesta ympäristömyönteisestä ja arjen huomioon ottavasta toiminnasta kotitalousneuvonnan kehittämisessä. Martat ovat kotitalousneuvontajärjestö, joka tiedostaa maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Tämä näkyy toiminnassa käytännöllisinä ja arkeen vaikuttavina ratkaisuina. Toiminta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalassa on vilkasta ja yksi vuoden  2020 painopisteistä on ”Martat tekevät arjen tekoja huomista varten”. Ruoka- ja ravitsemusneuvonnassa korostetaan ympäristöystävällisiä valintoja, ilmastoystävällisiä ruoka-aineita ja suomalaisia luonnonantimia. Marttakoulun resepteissä kerrotaan ravintoarvojen lisäksi hiilijalanjälkiarvio. Kotitalousneuvonnassa järjestetään kestävään ruokaan, asumiseen ja puutarhaan liittyviä kursseja, edistetään vastuullista ja kestävää ruoantuotantoa ja koulutusta, opastetaan asumisen ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä kierrätyksen lisäämiseen, innostetaan kotipuutarhan ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja perustamiseen sekä selvitetään oman toiminnan hiilijalanjälki. Palkinnon vastaanotti toiminnanjohtaja Heli Hjälm.

Joonas Potkoselle palkinto myönnettiin tunnustuksena vuosikymmenen mittaisesta määrätietoisesta työstä pohjoiskarjalaisen maaseutumaiseman säilyttämi­seksi. Potkosen viljelyyn vuokraamat pellot ovat useimmiten ol­leet hylkiöpeltoja, ja niiden saattaminen viljelykuntoon on vaatinut runsaasti työtä. Umpeen kasvaneen peltomaise­man pelastamisesta onkin tullut hänelle sydämen asia. Vuokraamillaan pelloilla Potkonen kasvattaa pääasiassa viljaa ja kuminaa. Vilja myydään piensäkeissä eläinten rehuksi ja riistan ruokintaan. Ilomantsin paraatimaiseman, Parppeinvaaran, pahas­ti umpeen kasvanut maisema avattiin ja pellot kunnostettiin Joonas Potkosen aloitteesta ja biosfäärialueen paikal­listen kumppaneiden hankeyhteistyönä vuosina 2017–2018. Joonas Potkonen on myös aktiivinen viestijä ja sovittelija, jonka yhteistyötaitojen avulla moni ympäristöön liittyvä ristiriita on saatu ratkaistua.

Majatalosta majataloon -tuotteiden yritysrypäs sekä Äksyt Ämmät -verkkokauppa palkittiin tunnustuksena aktiivisesta kestävän ja vastuullisen matkailun edistämisestä ja näkyväksi tuomisesta maakunnan alueella. Majatalosta majataloon -tuotteiden yritysrypäs sekä Äksyt Ämmät -verkkokauppa edustavat esimerkillistä ja pitkäaikaista kestävän matkailun toimintalinjaa. Nämä yritykset ovat olleet edelläkävijöitä, ja ovat uskoneet kestävän kehityksen merkitykseen ja vetovoimaan jo ennen kuin siitä tuli laajemmin tunnettua. Yritysryppäästä on tänä vuonna tullut myös ensimmäinen Sustainable Travel Finland (STF) -sertifikaatin Pohjois-Karjalassa saanut yritys ja se toimiikin tiennäyttäjänä muille alueen toimijoille. Aktiivisen viestinnän kautta yritysryppäällä on kokoaan suurempi vaikutus. Muutamia vuosia sitten perustettuun Äksyt Ämmät verkkokauppaan (Äksyt Ämmät Oy) on valikoitu tuotteita yrityksiltä, joilla kestävyys on yhteisenä arvona. Mukana on suurelta osin naisten pyörittämiä yrityksiä Nurmeksesta Rääkkylään. Verkkokaupan avulla Pohjois-Karjalaan on luotu uusi, kestävän matkailun sektori. Palkinnon vastaanotti yrittäjä Minna Murtonen.

--------------

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön ja/tai yhteisön ja/tai yrityksen sekä biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on se, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa. Palkintoja on jaettu 19 kertaa alkaen vuodesta 2002.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ylijohtaja Ari Niiranen, puh. 0295 026 060, ari.niiranen(at)ely-keskus.fi Johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197, janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi Ympäristöasiantuntija Vilma Lehtovaara, puh. 0295 026 034, vilma.lehtovaara(at)ely-keskus.fi (biosfäärialuetoiminta)

Palkitut Pielisen Kalajaloste Oy: markkinointijohtaja Juha Halonen, puh. 050 410 4347, myynti(at)pielisenkala.fi Pohjois-Karjalan Martat ry: toiminnanjohtaja Heli Hjälm, puh. 040 015 1545, heli.hjalm(at)martat.fi Maanviljelijä Joonas Potkonen, puh. 040 730 6421, kuuksenvaarankonepalvelu(at)gmail.com Majatalosta majataloon sekä Äksyt Ämmät Oy: yrittäjä Minna Murtonen, puh. 0400 877 085, aksyt(at)aksytammat.fi

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa