A+ A A-

Päättynyt hanke

Vertaisohjaajia Karjalan kylille

Vertaisohjaajia Karjalan kylille on Joensuun seudun Leader -yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Marttojen sekä Maaseudun Sivistysliiton yhteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa maaseudun vapaaehtoistoimijoita kyläkehittämisen, asuinympäristön pienrakentamisen sekä luonnontuotteiden keruun ja omavaraisviljelyn vertaisohjaajiksi.

Hankkeessa koulutetut vertaisohjaajat voivat saada perusvalmiudet joko villiyrtti-, sieni- tai puutarha-aiheesta. Kyläkehittämistä opetellaan kyläsuunnitelmien muodossa, joiden teossa huomio kiinnitetään luonnontuotteisiin, omavaraisviljelyyn sekä lähiympäristön kunnostus- ja pienrakentamiskohteiden valintaan. Samalla asukkaat pääsevät pohtimaan omakohtaista suhdetta luontoon ja sen käyttöön. Perusvalmiuksien hankkimisen jälkeen vertaisohjaajat pääsevät soveltamaan oppejaan käytännön toimintaan.

Vertaisohjaajilla on mahdollisuus kokeilla oppien soveltamista myös ulkomailla. He pääsevät kokeilemaan, miten suomalaisen kylä-, Martta- ja Leader-toiminnan periaatteet toimivat Venäjän Karjalan pilottikylissä. Ohjaajat pääsevät myös suunnittelemaan ulkomaisen ryhmän ohjelmaa ja ottamaan vieraita vastaan. Näin toimijat saavat käytännön kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja samalla paikalliset kansalaisjärjestöt saavat suoria yhteyksiä itärajan yli. Parhaimmillaan tuloksena on vuorovaikutuksen vilkastumista, yritteliäisyyden kasvua ja yhdessä oppimista.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kotkatjärven Elävä kylä -yhdistyksen, Prääsän Mylly-säätiön ja Vieljärvellä toimivan Karjalan kulttuuriperintösäätiön kanssa.

Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun. Lisätietoja hankkeesta saat MarttojenMSL:n ja Leaderin väeltä!

По-русский