A+ A A-

Päättynyt hanke

Tapahtumateemahanke

Paikat kuntoon ja pidot pystyyn -teemahankkeessa yhdistykset saivat hakea tukea tapahtumien järjestämiseen sekä pienimuotoisiin, tapahtumiin liittyviin laite- ja kalustohankintoihin. Teemahankkeessa oli kaksivaiheinen hakuaika alkuvuoden 2017 aikana ja hakijoita yhteensä reilusti yli 100! Tapahtuma- ja investointituen avulla moni yhdistys voi lisätä vuoden 2017 aikana järjestettävän tapahtuman näkyvyyttä, kehittää tapahtuman markkinointia ja yhteistyötä sekä parantaa tapahtumaan liittyvää varustusta.  

Mistä on kyse?

Ensimmäisessä hakuvaiheessa tukea saaneet tapahtumat ja investoinnit.

Toisessa hakuvaiheessa tukea saaneet tapahtumat ja investoinnit.