A+ A A-
14.9.2015

Hae tukea pieniin hankintoihin tai rakentamiseen!

Tukea voi hakea esimerkiksi äänentoistolaitteisiin, kalustoon, astioiden ja välineiden hankintaan. Rakentaminen voi puolestaan esimerkiksi olla liikuntapaikkojen kunnostamista tai rakentamista. Yleishyödyllistä toimintaa tukeva pieni investointi voi kustannuksiltaan olla enintään 7.000 euroa. Ensimmäinen, avoin teemahaku on auki 30.11.2015 saakka.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Esko Lehto, puh. 050-540 9901, esko.lehto(a)joensuu-leader.net

Mistä on kyse?

Joensuun seudun Leader -yhdistyksen "Pienet investoinnit" -teemahankkeessa tuetaan rekisteröityjen yhdistysten kalusto- ja laiteinvestointeja sekä pienimuotoista rakentamista. Kyseessä voi olla esimerkiksi koneiden ja kaluston hankinta yhteiseen kokoontumistilaan tai yhteiskäyttöön tarkoitettujen harrastusvälineiden hankinta. Pienimuotoinen rakentaminen voi olla asuinympäristön viihtyisyyden kohentamista.

Yleishyödyllistä toimintaa tukeva pieni investointi on kustannuksiltaan enintään 7.000 euroa. Hakijaa pyydetään perustelemaan investoinnin tarpeellisuus sekä arvioimaan sen kustannukset ja hyödyt. Talkootyö käy omarahoitusosuudeksi - jopa täysimääräisesti. Tuki maksetaan jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan. Toteutusaikaa investoinneilla on vuoden 2017 kesäkuun loppuun saakka. Ensimmäinen teemahaku päättyy 30. marraskuuta 2015.

Teemahankkeen toteuttaa Joensuun seudun Leader -yhdistys yhdessä toimialueensa yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on yhteisöjen ja yhteistyön kehittäminen.

Hakuohje

Hakuaika: 30.11.2015 saakka.

1. Ota yhteys Joensuun seudun Leader –yhdistykseen ja kerro investointi-ideasi.
2. Jatka hankkeen suunnittelua. Kokoa tarvittavat tiedot ja liitteet suunnitelmaan (3325B). Lue myös suunnitelman täyttöohje!
3. Toimita allekirjoitettu hankehakemus liitteineen Leader-toimistolle sekä paperilla että sähköisesti.

Hakemuksen liitteet kertovat tarkemmin hakijasta, hankinnasta tai rakentamisesta - mitä hankitaan ja miten se tehdään.

4. Tutustumme hakemukseen Leader-toimistolla. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.
5. Leader-yhdistyksen hallitus arvioi hankkeet valintakriteerien perusteella ja tekee esityksen hankkeiden rahoittamisesta.
6. Hakija tekee tuensiirtosopimuksen Joensuun seudun Leader -yhdistyksen kanssa.
7. Tuensiirtosopimuksen jälkeen hankinnat ja/tai rakentaminen voi alkaa.
Yksin ei hakemisen kanssa tarvitse häärätä, olethan yhteydessä Leader-toimistoon!

Hankkeiden valinta

Joensuun seudun Leader -yhdistys arvioi hakemukset yhdistyksen yleisten hankevalintakriteerien ja teemahankkeen lisäkriteerien perusteella.

Vaihe 1
Ensin arvioidaan hankkeen rahoituskelpoisuus ja selkeys. Lisäksi varmistamme, että hankinta tai rakentaminen on teemahaun mukainen ja toteuttaa yhdistyksen strategiaa 2014-2020 "Väylä sujuvaan arkeen".

Vaihe 2
Teemahankkeet voivat saada pisteitä myös seuraavien lisäkriteerien perusteella:
- Hakija on ensikertalainen Leader-toimijana (+1 p.)
- Hanke edistää lasten tai nuorten toimintaa (+1 p.)
- Hankkeessa tehdään yhteistyötä tai hanke sisältää luovia ratkaisuja (+1 p.)

Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallitus tekee rahoitusesityksen määräaikana saapuneisiin hakemuksiin ja asettaa ne saapumispäivämäärän ja pisteiden mukaiseen järjestykseen. Jos useat hankkeet saavat saman pistemäärän, hallitus määrittää niille järjestyksen. Tämän jälkeen Leader-yhdistys tekee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hankkeen kanssa tuensiirtosopimuksen. Investoinnin hankinnan ja muut hankkeen toimet voi käynnistää tuensiirtosopimuksen solmimisen jälkeen.

Näin teemahanke etenee (arvio)

  • 26.8.2015 Joensuun seudun Leader -yhdistys hakee Pienet investoinnit -teemahanketta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.
  • 2.9.2015 ELY-keskus tekee hankkeelle vireilletulotarkastuksen.
  • 15.9.-30.11.2015 Pienet investoinnit -teemahaku on käynnissä.
  • Joulukuu 2015-tammikuu 2016 Leader-yhdistyksen hallitus arvioi alatoimenpiteet ja tekee esityksen niiden rahoittamisesta.
  • Tuensiirtosopimusten tekeminen Leader-yhdistyksen ja alatoimenpiteiden hakijoiden välille. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee päätöksen tuen myöntämisestä.
  • Tammi-helmikuu 2016 alatoimenpiteet ja niiden maksatukset käynnistyvät.
  • 30.6.2017 alatoimenpiteiden toteutus loppuu ja takaraja niiden loppumaksatuksien haulle ja raportoinnille.
  • 15.8.2017 Teemahankkeen toteutusaika päättyy.

Lue lisää

Lisätietoja:

Pienet investoinnit -teemahanke
Projektipäällikkö
Esko Lehto
puh. 050-540 9901
esko.lehto(a)joensuu-leader.net