A+ A A-
16.1.2018

Hae tukea nuorten työllistämiseen! Haku on auki 1.2.-16.3.2018.

Nuoret kesätöihin -teemahanke


Joensuun seudun Leader -yhdistys käynnistää nuorten kesätyöllistämiseen suunnatun teemahankehaun 1.2.2018. Teemahankkeen tavoitteena on tukea paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä työllistämään vuoden 2018 aikana 40 maaseudun nuorta sekä innostaa yhdistyksiä kehittämään omaa elinympäristöään. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhdistysten osaamista työnantajana.


Hankkeen ehdot


Nuoret kesätöihin -teemahankkeesta voivat hakea tukea kaikki Joensuun kaupungin maaseutualueilla sekä Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Outokummun kuntien alueilla toimivat yleishyödylliset yhdistykset ja yhteisöt. Yhdistykset voivat hakea tukea yhden, kahden tai kolmen nuoren palkkaan ja palkan sivukuluihin. Palkattavan nuoren tulee olla 15-18 -vuotias. Yhden nuoren palkka sivukuluineen on 600 euroa kahdelle viikolle. Tuki on 100 prosenttia. Yhdistykset voivat hakea tukea vähintään 600 euroa ja enintään 1800 euroa, eli yhtä, kahta tai kolmea nuorta kohti. Tuki maksetaan jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan. Tukea hakeva yhdistys ei voi laskuttaa nuoren tekemästä työstä. Nuoren tekemän työn täytyy tapahtua vuoden 2018 aikana.


Yhdistyksen tulee toimia nuoren työnantajana: yhdistys rekrytoi palkattavan nuoren, solmii nuoren kanssa työsopimuksen, hoitaa palkan -ja sivukulujen maksun sekä huolehtii nuoren työnohjauksesta. Työsuhteen lopuksi työnantaja kirjoittaa nuorelle työsopimuksen. Tukea saaneille yhdistyksille järjestetään kevään aikana koulutusta työnantajana toimimisesta. Koulutukseen osallistuminen on suotavaa.


Hankkeiden tulee täyttää Joensuun seudun Leader -yhdistyksen valintakriteerit. Uudet hakijat ovat ensisijalla.


Hakuohjeet

 

-  Hakuaika alkaa 1.2.2018.
-  Hae tukea lomakkeella 3325A. Lomake löytyy tästä.
-  Täytä lomakkeesta kaikki vaadittavat kentät.
-  Kuvaa hakemukseen, minkälaiseen työhön nuori/nuoret on tarkoitus palkata.
-  Perustele hyvin, miksi haluatte palkata nuoren/nuoret.
-  Arvioi hakemukseen hankkeesta hyötyvä maaseutuväestön määrä.
-  Jos hakulomakkeen tekstikenttien tila ei riitä, voit liittää ylimenevän tekstin hakemukseen erilliselle liitteelle.
-  Hanki hakemukseen allekirjoitukset yhdistyksenne nimenkirjoituksen omaavilta henkilöiltä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti.
-  Liitä hakemukseen vaadittavat liitteet (katso lista alta).
-  Lähetä hakemus liitteineen 16.3.2018 klo 16:00 mennessä (katso osoitteet alta).

 

Hakemuksen liitteet


1) Hakevan yhdistyksen säännöt ja ote/kopio vuosikokouksen pöytäkirjasta TAI ajantasainen yhdistysrekisteriote. Tällä haluamme varmistaa, että hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoitukseen oikeuttavat henkilöt.
3) Ote hakevan yhdistyksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa hankkeesta on päätetty.
2) Hakevan yhdistyksen kahden viime vuoden vahvistetut tilinpäätökset.

 

Hakemuksen lähettäminen


Hakemuksen liitteineen voi lähettää skannattuna osoitteeseen teemahanke(a)maakaista.fi tai postitse osoitteeseen Joensuun seudun Leader –yhdistys, Niskakatu 4 A, 80100 Joensuu. Hakemus liitteineen tulee lähettää 16.3.2018 klo 16:00 mennessä.

 

Valintamenettely


Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten esivalinta suoritetaan pakollisten kriteerien perusteella. Hakijoille varataan aikaa toimittaa mahdollisia täydennyksiä, mutta täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä täydennyksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi.


Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallitus valitsee tukea saavat yhdistykset kokouksessaan kevään 2018 aikana. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille erikseen. Valinnan jälkeen Joensuun seudun Leader -yhdistys tekee kirjalliset sopimukset valittujen yhdistysten kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Pohjois-Karjalan ELY-keskus.


Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallituksen päätöksen jälkeen tukea saaneille yhdistyksille järjestetään koulutusta työnantajana toimimisesta. Koulutukseen osallistuminen on suotavaa.

 

Ota yhteyttä – autamme hakemuksen tekemisessä!

 

Hankeneuvoja Anna-Maria Hämäläinen, puh. 040-5139249, annamaria.hamalainen(a)maakaista.fi

 

Teemahankkeet toteutuvat, mikäli Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää hankkeille rahoituksen.