A+ A A-

Laatukäsikirja

Joensuun seudun Leader –yhdistyksen laatukäsikirja kokoaa ja kuvaa yhdistyksen keskeiset toimintaprosessit ja niiden perustelut. Kuvaus toimii paitsi toimintatapojen jatkuvan tarkastelun ja parantamisen materiaalina myös yhdistyksen toimintaan tutustumisen perehdyttämisaineistona.

Laatutyö on jatkuva prosessi

Käsikirjan kokoaminen aloitettiin osana Leader-ryhmien valtakunnallista laatutyöhanketta, joka käynnistyi toukokuussa 2013. Hankkeen tavoitteena oli uuden, vuonna 2014 käynnistyvän ohjelmakauden kynnyksellä luoda yhtenäiset, dokumentoidut käytännöt kaikille Suomen Leader-ryhmille. Käsikirjaa on työstetty yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivaksi vuoden 2015 ajan. Hyväksyttyyn laatukäsikirjaan tehdyt muutokset merkitään muutoshistoriaan. Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallitus hyväksyi laatukäsikirjan 30.3.2016 pidetyssä kokouksessa. 

Laatukäsikirja

Liitteet

Liitteet 1 ja 7-15 ovat samassa tiedostossa

LIITE1: Yhdistyksen ydinprosessien vuosikello

LIITE 2: Joensuun seudun Leader -yhdistyksen säännöt

LIITE 3: Yhdistyksen johtosääntö ja ohjesääntö

LIITE 3: Yhdistyksen toimintaohjeet (kansio toimistolla)

LIITE 5: Väylä sujuvaan arkeen, kehittämisstrategia 2014-2020

LIITE 6: Hankehakemusten arviointi ja valintakriteerit

LIITE 7: Leader-hankkeen käsittelyn tärkeimmät periaatteet

LIITE 8: Hanketoiminnan osaprosessit "Valmistelu ja myöntö"

LIITE 9: Hanketoiminnan osaprosessit "Toteutus ja maksatus"

LIITE 10: Viestinnän arvot ja keinot

LIITE 11: Yhteistyökumppanuudet

LIITE 12: Nykytilan riskien arviointi ja vuosittaiset kehityskohteet

LIITE 13: Omat huomiot -lomake (poikkeama toiminnassa)

LIITE 14: Toiminnan seuranta ja arviointi

LIITE 15: Toiminnan seurantamittarit