• Tukea yrittämiseen
  Tukea yrittämiseen

  Keski-Karjalan Jetina myöntää yritysrahoitusta Rääkkylän, Kiteen ja Tohmajärven alueen yrityksille.

  Yritysrahoitus

 • Alueella tapahtuu
  Alueella tapahtuu

  Kurkista Pohjois-Karjalan maaseutualueiden yhteiseen tapahtumakalenteriin ja ylläty!

  Tapahtumakalenteri

 • Hae rahoitusta
  Hae rahoitusta

  Leader-rahoitusta myönnetään kylätoiminnan kehittämiseen, yhdistyksen tarpeisiin tai yritystoimintaasi tukemaan. Tutustu tukimuotoihin!

  Lue lisää

Keski-Karjalan Jetina ry

Hyvän elämisen maaseutu!

Yhdistyksemme Keski-Karjalan Jetina ry on maaseudun kehittämisyhdistys, Leader-ryhmä, joka rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita ja myöntää yritystukia. Toimialueeseemme kuuluvat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi.

A+ A A-

Keski-Karjala

Karelianpolut

Vuosina 2018-2020 Keski-Karjalan kuntiin toteutettiin Karelianpolut-monikäyttöreitistö. Reiteillä voi pyöräillä, harrastaa polkujuoksua tai kävelyä tai vaikka mennä marjastamaan tai sienestämään. Reittien toteutukseen myönnettiin Leader-rahoitusta. Reittien kartat ja tietoa poluista löydät kunnittain seuraavista osoitteista:

Kiteen reitit

Tohmajärven reitit

Rääkkylän reitit

 

Jetinan toimistolle on tulossa muutama maastopyörä joilla voit käydä kokeilemassa reitillä ajoa. Pyöriä saa lainata pientä korvausta vastaan virka-aikana etukäteen sopimalla. Lisäämme tietoa tälle sivulle kunhan pyörät ovat valmiita lainattavaksi. Kysy lisää toimistoltamme!

Keski-Karjalan yhdistysten toiminnan tukeminen muuttuvassa maailmassa

Keski-Karjalan Jetina on saanut rahoituksen Etelä-Savon Ely-keskukselta Keski-Karjalan yhdistysten toiminnan tukeminen muuttuvassa maailmassa -hankkeelle. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan aikavälillä 1.5.2020 - 31.12.2020.

Hankkeen kuvaus

Jetina toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Karjalan yhdistysten kanssa ja pystyy helposti tavoittamaan merkittävän määrän alueen aktiivisimpia yhdistystoimijoita. Monen yhdistyksen toiminta on nyt keskeytetty kokoontumiskieltojen takia. Jetinan hallinnoiman ESR -hankkeen päätavoite on ratkaista yhdistysten tarveselvityksessä esille tulleita ongelmia jakehittämiskohtia sekä pyrkiä vastaamaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan yhdistystoimijoille asettamiin haasteisiin. Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on tukea yhdistyksiä poikkeuksellisessa tilanteessa.Tavoitteena on myös tukea yhdistyksiä perustoiminnassaan joka on syrjäytymistä ehkäisevää ja osallistavaa toimintaa.Yhdistysten jo aiemmin esille tuomiin kehittämistarpeisiin pyritään löytämään ratkaisuja digitaalisin keinoin.

Hankkeessa toteutetaan etäyhteyksien käytön opettelu ja perehdytys tarvittavien laitteiden käyttöön. Toteutetaan yhdistysten yhteisten etäaamukahvien järjestäminen kuukausittain ja yhdistysten totuttaminen etäyhteydellä toimimiseen yhdistystoiminnassa. Toteutetaan lakiasioihin, mm. yhdistyslakiin ja tietosuojaan liittyvien koulutustenjärjestäminen yhdistyksille etäyhteydellä sekä opetusvideoiden tekeminen yhdistysten käyttöön. Monet hankkeessa tehdyt toimenpiteet luovat pysyviä käytäntöjä yhdistysten toimintaan. Hankkeen toimenpiteet vahvistavat yhdistysten osaamista ja tietotaitoa ja parantavat yhdistysten toiminnan laatua. Yhteiset aamukahvitilaisuudet tutustuttavat seudun yhdistystoimijoita toisiinsa ja seurauksena muodostuu mahdollisesti uusiayhteistyökuvioita ja kokemusten vaihtoa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yhdistysten toiminnan jatkumista jaosallisuuden vahvistamista digitaalisin keinoin myös poikkeustilanteissa.

Hankkeen toimenpiteet

 • Hankitaan yhdistyksille tarvittaessa etäkokouksen pitoa helpottavia pieniä tarvikkeita kuten kuulokkeita ja mikrofoneja.
 • Pidetään yhdistyksen etäaamukahvit kuukausittain. Opetellaan yhdessä etäyhteyden käyttöä ja keskustellaan yhdistysten toivomista tarpeellisista teemoista kuten esimerkiksi etäkokouksen järjestäminen, someviestintä, erilaisten ohjelmistojen käyttö ja pilvipalveluiden käyttäminen.
 • Pidetään yhdistyksille koulutuksia esimerkiksi yhdistyslain poikkeustilamuutokseen, tietosuojaan sekä saavutettavuusdirektiiviin liittyen.
 • Tehdään yhdistysten avuksi kolme lyhyempää ohjevideota yhdistysten toivomista teemoista. 
 • Tehdään yhdistysten avuksi kaksi pidempää ohjevideota hankehakemuksen ja maksuhakemuksen tekemisestä.

 

Hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki Keski-Karjalan seudun yhdistystoimijat :)

Koulutusten materiaalit 

29.5.2020 Poikkeamislaki yhdistyksen näkökulmasta -koulutuksen materiaali

18.6.2020 Etäkokoukset yhdistyksissä -koulutuksen materiaali

27.8.2020 Tietosuojakoulutuksen materiaali

10.9.2020 Saavutettavuuskoulutuksen materiaali, osa 1 ja osa 2

1.10.2020 Koronatuki kylätaloille - aamukahvit ja koulutus

27.11.2020 Työllistämistuki yhdistyksille - materiaali

 

Tulevat koulutukset

 

1.12.2020 Pilvipalvelut - materiaali lisätään sivuille myöhemmin

EU lippulogoEU vipuvoimaa tekstiELY keskus logo

Vuoden 2020 teemahankkeet

Pienet investoinnit -hankkeessa tuetaan rekisteröityjen yhdistysten kone-, kalusto- ja laiteinvestointeja sekä rakentamista, kunnostusta tai remontointia. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 75% kustannusarviosta. Vaadittavan yksityisen rahoituksen osuus on 25% kustannusarviosta ja se tulee korvata hakijan omalla rahalla. Rahoitettavat alatoimenpiteet valitaan pisteytysmenettelyllä seuraavasti:

 • Uusi hakija 1 piste
 • Edistää elinvoimaisuutta 1 piste
 • Edistää harrastusmahdollisuuksia 2 piste
 • Parantaa toiminnan edellytyksiä 1 piste
 • Parantaa siisteyttä tai viihtyisyyttä 1 piste
 • Edistää matkailua tai tapahtumia 2 piste

Hakulomakkeet (Pienet investoinnit)

Myötävirtaan -hankkeessa tuetaan sellaisia pieniä kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät tapahtumien järjestämiseen, matkailun kehittämiseen, yhdistysten oman toiminnan kehittämiseen tai työllistämiseen (esimerkiksi kesätyöntekijän palkkaaminen). Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 90% kustannusarviosta. Vaadittavan yksityisen rahoituksen osuus on 10% kustannusarviosta ja se tulee korvata hakijan omalla rahalla. Rahoitettavat alatoimenpiteet valitaan pisteytysmenettelyllä seuraavasti:

Uusi hakija 1 piste
Edistää tapahtumia tai matkailua 2 piste
Parantaa siisteyttä, viihtyisyyttä tai ympäristöä 2 piste
Kehittää yhdistyksen toimintaa 1 piste
Työllistävä vaikutus 2 piste

Hakulomakkeet (Myötävirtaan)

Aikataulu

hakuaika alahankkeisiin 16.3-30.4.2020
hankkeiden valinta Jetinan hallituksessa 14.5.2020
toimenpiteiden tekeminen 15.5.2020-31.3.2021
alahankkeiden loppumaksatukset 30.6.2021 mennessä
hankkeen kokonaiskesto 21.2.2020-31.12.2021
Hankkeen alatoimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä 16.3.2020 alkaen kunhan hakemus liitteineen on jätetty Jetinan toimistoon.

Teemahankkeiden hakulomakkeet ja tarvittavat liitteet

Hakemus tehdään infotilaisuuksissa 12.3 ja 13.3 jaettavalle lomakkeelle ja siihen liitetään:

• Toimenpiteen kuvaus; Kohde, käyttäjäryhmät ja kuvaus hakijan toiminnasta. Kuvaus toimenpiteen tarpeesta ja toteuttamisesta.

• Toimenpiteen eritelty kustannusarvio

• Hintavertailulomake

• Yhdistysrekisteriote jossa ajantasainen tieto nimenkirjoitusoikeudesta

• Yhdistyksen tilinpäätös

• Yhdistyksen säännöt

• Pöytäkirjanote jossa hankkeesta ja siitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

• Tarvittavat luvat ja selvitys hakijan arvonlisäveron hyväksyttävyydestä.

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. Palauta pyydetyt liitteet hakemuksen mukana. Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Teemahankkeeseen ei voi jättää sähköisiä hakemuksia HYRRÄ-järjestelmässä! Voit tulostaa hakupaperit tästä tai hakea ne Jetinan toimistolta osoitteesta Kanttorintie 3 Kitee. Mikäli tarvitset yksityiskohtaisempaa hankeneuvontaa, sovithan tapaamisajan etukäteen ennen toimistolle tuloa.

Tärkeää! Alahankkeen toteuttajan tulee maksaa kulut ensin itse yhdistyksen omalta tililtä. Tämän jälkeen tuen maksua haetaan Jetinalta toteutuneita kustannuksia vastaan. Hankintoja ei saa tehdä ennen kuin Jetinan ja alahankkeen toteuttajan välinen sopimus on tehty!

Hae Leader-rahoitusta

Hanketukea Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven alueelle

Keski-Karjalan Jetina ry myöntää Leader-rahoitusta toimialueensa (Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi) palveluja ja hyvinvointia parantaviin hankkeisiin, joiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät. Tuen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jolle taloudellisen voiton tavoittelu ei ole ensisijainen päämäärä. Tukea myönnetään myös yhteistyöhankkeille.

Tuettavien hankkeiden tulee tukea vähintään yhtä Keski-Karjalan Jetinan strategiassa määriteltyä painopistettä. Ne ovat Viihtyisä asuinympäristö ja vilkas yhdistystoiminta, Rajaseudun rohkeat yrittäjät, Ympäristö ja luonto sekä Osaamisen edistäminen.

Tutustu hankevalintakriteereihin
Lue lisää hanketuista

 

Yritysrahoitus apuna toiminnan aloittamisessa ja investoinneissa

Leader-yhdistys myöntää rahoitusta maaseutualueella sijaitseville yrityksille, joiden toiminta on vakaalla pohjalla ja tarjoaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle henkilölle. Suosituimmat tukimuodot ovat perustamistuki ja investointituki. Perustamistukea voi hakea esimerkiksi perustamisvaiheessa olevalle tai liiketoimintaansa uudistavalle yritykselle, joka ei toimi maatalouden alalla. Investointitukea voi hakea sellaisiin yrityksen investointeihin, jotka auttaa yritystoiminnan aloittamista, kasvua ja kehittämistä.

Usein kysyttyä yritysten investointituesta

Lue lisää yritysrahoituksesta

 

 

 

Tutustu strategiaamme 2014-2020

Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin 2014-2020

Vuoden 2020 teemahankkeet

Kesätöitä Keski-Karjalan nuorille 2020

Hankkeessa tuetaan nuorten kahden viikon mittaisia kesätyöjaksoja Keski-Karjalan seudun yhdistyksissä. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 600 euroa ja se käytetään nuoren palkkaan ja sivukuluihin. Tukiprosentti on 100% kustannusarviosta. Tuki maksetaan hakijayhdistykselle kertakorvauksena jälkikäteen raporttia ja muita pyydettyjä asiakirjoja vastaan. Yhdistys ei voi laskuttaa muita tahoja nuoren tekemästä työstä.

Yhdistyksen tulee toimia nuoren työnantajana; huolehtia perehdytyksestä, työnantajavelvollisuuksista sekä maksaa nuoren palkka. Nuoren työjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen; sen voi sopimuksen mukaan jakaa myös useampaan osaan, mikäli työn luonne sitä vaatii. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että koronaviruksen aiheuttamat haasteet ja senhetkiset ohjeistukset huomioidaan työtehtävien järjestämisessä.

Rahoitettavat alatoimenpiteet valitaan pisteytysmenettelyllä seuraavasti:

 • Hankkeen työtehtävät soveltuvat nuorelle 1 piste
 • Nuoren tekemät työt tukevat yhdistyksen toimintaa 1 piste
 • Hakijana on pieni toimija 1 piste
 • Leader-toiminnassa uusi hakija 1 piste

Hakulomakkeet löydät tästä

 

Aikataulu

hakuaika alahankkeisiin 8.5.2020 – 27.5.2020

hankkeiden valinta Jetinan hallituksessa 3.6.2020

toimenpiteiden tekeminen 4.6.2020 – 30.9.2020

alahankkeiden maksuhakemusten teko ja tuen maksu hakijoille syksyllä 2020

 

Hakuohjeet

Hakemus tehdään täyttämällä hakulomakkeet ja toimittamalla ne Jetinan toimistolle 27.5.2020 mennessä joko sähköpostilla (skannattuna) tai postilaatikkoon osoitteeseen Kanttorintie 3 Kitee.

Hakemukseen liitetään:

• Teemahankkeen alatoimenpiteen kuvaus -lomake

• Yhdistysrekisteriote jossa ajantasainen tieto nimenkirjoitusoikeudesta

• Yhdistyksen tilinpäätös

• Yhdistyksen säännöt

• Pöytäkirjanote jossa hankkeesta ja siitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty. Päätöksen voi koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen tehdä myös puhelin- tai sähköpostikokouksessa!

• Selvitys hakijan arvonlisäveron hyväksyttävyydestä.

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. Kerro hakemuksella mitä työtehtäviä nuori tekee kesätyöjakson aikana ja miten työ tukee yhdistyksenne toimintaa. Palauta pyydetyt liitteet hakemuksen mukana. Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Teemahankkeeseen ei voi jättää sähköisiä hakemuksia HYRRÄ-järjestelmässä! 

Mikäli tarvitset hakulomakkeet tai muuta hakuohjeistusta, ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella: 050 346 3162 Ritva Rönkä, 040 682 8559 Minna Juutinen, 050 367 7660 Maare Karjalainen. Sähköposti: toimisto(a)jetina.fi tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tärkeää! Alahankkeen toteuttajan tulee maksaa kulut ensin itse yhdistyksen omalta tililtä. Tämän jälkeen tuen maksua haetaan Jetinalta. Työsopimusta nuoren kanssa ei saa tehdä ennen kuin Jetinan ja alahankkeen toteuttajan välinen sopimus on tehty!

 

*******************************************************************************************************************

Pienet investoinnit -hankkeessa tuetaan rekisteröityjen yhdistysten kone-, kalusto- ja laiteinvestointeja sekä rakentamista, kunnostusta tai remontointia. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 75% kustannusarviosta. Vaadittavan yksityisen rahoituksen osuus on 25% kustannusarviosta ja se tulee korvata hakijan omalla rahalla. 

Hankkeen hakuaika on päättynyt. Jetinan hallitus tekee alahankkeiden valinnat 14.5.2020 ja sen jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.

Myötävirtaan -hankkeessa tuetaan sellaisia pieniä kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät tapahtumien järjestämiseen, matkailun kehittämiseen, yhdistysten oman toiminnan kehittämiseen tai työllistämiseen (esimerkiksi kesätyöntekijän palkkaaminen). Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 90% kustannusarviosta. Vaadittavan yksityisen rahoituksen osuus on 10% kustannusarviosta ja se tulee korvata hakijan omalla rahalla.

Hankkeen hakuaika on päättynyt. Jetinan hallitus tekee alahankkeiden valinnat 14.5.2020 ja sen jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.

Alakategoriat

Yhdistys

Toimistomme palvelee osoitteessa:
Kanttorintie 3, 82500 Kitee

Olemme on avoinna pääsääntöisesti
arkisin klo 9-15. Suosittelemme varaamaan neuvonta-ajan etukäteen. Tervetuloa!

040 682 8559

toimisto@jetina.fi

 

Yhteystiedot

Keski-Karjalan
Jetina ry

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!