Suomen CAP-suunnitelma hyväksyttiin

syyskuu 07, 2022

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman vuosille 2023-2027. Suomen CAP-suunnitelma on komission seitsemän ensimmäisenä hyväksymän CAP-suunnitelman joukossa. Komission hyväksyttyä CAP-suunnitelman eduskunnalle annetaan ehdotukset kansallisiksi laeiksi. Lisäksi viimeistellään alemman asteiset säädökset ja rakennetaan tarvittavat tietojärjestelmät. CAP-suunnitelman toimeenpano alkaa vaiheittain 1.1.2023. Uudesta CAP-suunnitelmasta ja sen muutoksista tiedotetaan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön kaikille avoimessa CAP -kick off-webinaarissa 28. syyskuuta.

Monet edelliseltä ohjelmakaudelta tutut toimenpiteet säilyvät myös uudessa CAP-suunnitelmassa. Aktiiviseen ruuantuotantoon panostetaan erityisellä tavalla nyt hyväksytyssä CAP-suunnitelmassa. CAP-suunnitelmassa lisätään ilmasto- ja ympäristötoimien vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi varoja kiintiöidään näihin toimiin. Viljelijöitä kannustetaan entistä enemmän kohdennettuihin ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin. Yritysrahoituksen, maaseudun kehittämishankkeiden sekä paikallisen kehittämisen rahoitusosuus maaseudun kehittämisen kokonaisuudessa kasvaa. Neuvontaan, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä yhteistyöhön, innovaatioihin ja digitalisaatioon panostetaan aiempaa enemmän.

Lue koko tiedote maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

 

 

 

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot