A+ A A-

Yritysrahoitus

Tukea voi hakea vähintään 18-vuotias henkilö, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö, maatila ja osuuskunta – pieni tai keskisuuri yritys.

Tuettavan yrityksen täytyy sijaita maaseudulla. Tarkista yritystukialueen rajaukset. Yrityksen toiminnan tulee olla vakaalla pohjalla, että sillä on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Tuki ei saa vääristää kilpailua. Erityisesti tähän kiinnitetään huomiota paikallisilla markkinoilla toimivien yritysten kohdalla.

Perustamistuki

Perustamistuki voidaan myöntää maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuden yrityksen perustaja ei ole aiemmin harjoittanut yritystoimintaa maataloutta lukuun ottamatta. Yksittäistä hakijaa ja perustettavaa uutta yritystä kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Myönnettäessä tukea toimivalle yritykselle edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle olennaisesti uutta. Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.

Tukea myönnetään seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin

 • Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin,
 • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen,
 • muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin

 • Ulkopuolisten palveluiden, konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin,
 • messuille osallistumiseen, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin,
 • muihin yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen.

Tuen määrä: 
5 000 - 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan ja 
2 000 - 10 000 euroa kokeilutoimenpiteisiin.

Tuki maksetaan 2-3 erässä. 

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista

 • Kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen,
 • uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti tai
 • tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen,
 • patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen ja
 • investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimintaa.

Investointitukea voit saada 20-40 prosenttia arvonlisäverottomista kustannuksista. Julkisen tuen minimi investointituessa on 2 000 euroa. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpiteiden toteuttamiseen.

Tuen hakeminen

Yritystukea haetaan ensisijaisesti sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrä-järjestelmään kirjautuaksesi sinulla on oltava edustamasi hakijatahon nimenkirjoitusoikeus ja suomi.fi-tunniste.

Yritysten kokoluokat

Pieniyritys alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa. Keskisuuriyritys 50-249 työntekijää ja liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa.

Muuta huomioitavaa

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen.

Olethan yhteydessä!

Oli sinulla idea tai valmis hankesuunnitelma - olethan yhteydessä Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen tai maakunnan Leader-ryhmiin

Yritystuen maksaminen

Tuet haetaan maksuun Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Vaihtoehtoisesti voit hakea maksua paperilomakkeilla.

Tulostettavat paperilomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta:
Maaseudun yritystuet

Tutustu huolella Maaseutuviraston määräykseen kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta (määräys 53/15).

Kysy lisätietoa maksun hakemisesta tuen myöntäneeltä viranomaiselta.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Millaiset yritykset voivat saada yritysrahoitusta?

Loading…

Kannattava toiminta

Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan

Get more details

Päätoiminen

Yritystoimintasi on päätoimista ja ammattimaista. Yrityksesi antaa toimeentulon joko sinulle yrittäjänä tai ainakin yhdelle työntekijälle.

Get more details

Vaikuttavuus

Tuella on merkittäviä vaikutuksia sekä yritykseesi että sen sijaintipaikkaan. Yrityksesi luo rahoituksen myötä uusia pysyviä työmahdollisuuksia alueelle, kasvattaa liikevaihtoaan, tehostaa tuotantoaan tai parantaa teknologian tasoa.

Get more details

Sijainti maaseudulla

Yrityksesi sijaitsee maaseudulla. Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutua. Kysy alueesi Leader-yhdistykseltä tai Ely-keskukselta, missä maaseutualueen raja kulkee kotipaikkakunnallasi.

Get more details

Huomioitavat seikat

Rahoitettavien yritysten valinnassa huomioidaan yritysten kilpailuedellytykset toimialalla, markkina-alueen laajuus ja liikeidean uutuusarvo.

Get more details
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa