Hallitus

Hankkeiden rahoituksesta ja rahoituslinjauksista päättää hallitus. Hallitus vastaa myös strategian toteutumiseen liittyvistä asioista.

Vaara-Karjalan Leader ry:n vuosikokous valitsee aina hallituksen, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Jokaisella jäsenellä on oma, henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta; kolmasosa jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yrittäjiä ja yhdistyksiä ja loppu kolmasosa alueen ns. yksittäisiä asukkaita. Kolmikannan avulla varmistetaan se, että Leader-toimintatavan avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa toteutuvat.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Hankkeet arvioidaan valintakriteerien kautta mutta hankerahoitus ei ole silti ole automaattista. Uudet avaukset, laajat yhteistyöverkostot ja hyvin valmistellut hankesuunnitelmat myötävaikuttavat positiiviseen rahoituspäätökseen.

Hallitus vuonna 2023

Varsinainen jäsen Varajäsen

Pj. Esko Saatsi
p. 0401045011

Pertti Meriläinen

Jukka Pöppönen

Maija Riikonen

Riitta Kareinen

Anu Huusko

Mitro Tuononen

Katri Kantola

Tiina Härkin

Minna Ruokolainen

Pekka Nuutinen

Matti Turunen

Juho Luostarinen

Jarmo Könttä

Ritva Purhonen

Taina Kiiskinen

Eveliina Mustonen

Seppo Kettunen

vaara-karjalan-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys