Elävää kulttuuriperintöä

12.12.2016 Mari Voutilainen
Elävää kulttuuriperintöä Mari Voutilainen

Suomalaisten alkuperäisrotujen perimä halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Alkuperäisrodut rikastavat kotieläinten lajikirjoa ja ovat tieteellisesti, taloudellisesti ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita. Viljelijät tekevät alkuperäisrotujen kasvattamisesta viisivuotissopimuksen ELY-keskuksen kanssa. Pohjois-Karjalassa näitä sopimuksia on yhteensä 45. 

- Meillä on eniten sopimuksia nautojen alkuperäisroduista. Niitä on Pohjois-Karjalassa yhteensä 26. Täällä kasvatetaan itäsuomen-, länsisuomen ja pohjoissuomenkarjaa. Toisin sanoen kyyttöjä, länsisuomen- ja lapinlehmiä, kertoo maaseutuasiantuntija Kaisa Rummukainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Kainuunharmaa- ja suomenlammassopimuksia on yhteensä kymmenen, suomenhevosista kuusi ja maatiaiskanoista kolme sopimusta.

Eläinyksikkömäärä ilmoitetaan sopimuksen tekohetkellä sopimuskauden alkaessa toukokuun alussa. Eläinmäärä voi tilalla kasvaa, mutta ei mennä ilmoitetun lukumäärän alle. 

- Suurimmassa nautasopimuksessa on 59 kyyttöä, lammaspuolella taitaa olla 145 lammasta. Suomenhevossopimuksissa hevosten määrä vaihtelee kahden ja kolmen välillä, maatiaiskanasopimuksissa kanojen määrä vaihtelee 20-50 kanan välillä. Vuohisopimuksia meillä ei Pohjois-Karjalassa ole lainkaan, Kaisa Rummukainen kertoo. Jos tilalla joudutaan poistamaan sopimuksessa olevia elämiä, tulee siitä tehdä ilmoitus ELY-keskukseen ja poistettu eläin tulee korvata sopimusehdot täyttävällä eläimellä. Eläin tulee korvata myös, jos se ei pysty tuottamaan jälkeläisiä. 

Varsoja, vasikoita, karitsoja ja tipuja

Koska sopimukset perustuvat perimän säilyttämiseen, ehtoihin kuuluu, että eläinten on tuotettava jälkeläisiä. Sopimuseläinten on oltava puhdasrotuisia.

- Hevosten ja nautojen on tuotettava jälkeläisiä vähintään kahdesti sopimuskauden aikana. lampaiden ja vuohien on tuotettava jälkeläisiä vähintään kolme kertaa ja kanojen on tuotettava tipuja vuosittain. Viljelijä tulee ilmoittaa tämä ”lisääntymisehdon” täyttyminen sopimuskauden päättyessä, Kaisa muistuttaa.

Lisätietoa

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Maaseutuasiantuntija Kaisa Rummukainen, puh. 02950 26097, kaisa.rummukainen(a)ely-keskus.fi

Alkuperäisrodut

Neuvojilta saat apua

Eläinten hyvinvointi näkyy

Luomu ja maisemanhoito kiinnostavat

 

Mari Voutilainen

Mari Voutilainen

Joensuun seudun Leader -yhdistys

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot