Pihatto pystyyn yhteistuumin

29.10.2018 Anna-Maria Hämäläinen
Mikko Lihavainen (vas.) ja Jorma Pitkänen (oik.) esittelivät pihaton valvomoa maaseutujohtaja Pertti Iivanaiselle. Mikko Lihavainen (vas.) ja Jorma Pitkänen (oik.) esittelivät pihaton valvomoa maaseutujohtaja Pertti Iivanaiselle.

Liperin Ahonkylässä vietettiin lokakuun loppupuolella Maitotaipale Oy:n upouuden pihattonavetan avoimien ovien päivää. Avoimet ovet houkuttelivat paikalle yli 500 uteliasta kävijää.

 

148 paikkainen pihattonavetta on avara ja valoisa. Kaksi lypsyrobottia kiiltelee uutuuttaan ja pilttuut ovat vielä putipuhtaita. Vaikka varsinaiset asukkaat eivät ole vielä muuttaneet uuteen kotiinsa, on pihatossa avoimien ovien päivänä kävijöitä ruuhkaksi asti. Kävijämäärää selittänee se, ettei vastaavanlaisia investointeja tehdä Pohjois-Karjalassa ihan joka viikko. Pihattonavetta on myös Maitotaipale Oy:n ensimmäinen investointi.


Vuonna 2017 perustettu Maitotaipale Oy on Mikko Lihavaisen, hänen puolisonsa Titta Pehkosen sekä heidän naapurinsa Jorma Pitkäsen yhteinen osakeyhtiö. – Minun tilallani oli ongelmana, että pelkkä viljankasvatus ei kannata. Naapuritila puolestaan tarvitsi lisää peltoalaa eläimille. Nämä molemmat ongelmat ratkesivat osakeyhtiön myötä, Jorma Pitkänen toteaa tyytyväisenä. Maidontuotantoon keskittyvässä yhtiössä osakkaiden työnjako on selvä; Lihavainen ja Pehkonen hoitavat eläimet ja Pitkänen keskittyy peltoihin ja tilan kirjanpitoon.


Tarve uudelle pihattonavetalle oli Mikko Lihavaisen mukaan välttämätön. – Entisessä parsinavetassa työ ei ollut nykyaikaista, eikä parsinavettaa pystynyt järkevästi muuttamaan pihatoksi, Lihavainen toteaa. Entinen, 50 -paikkainen parsinavetta ei kuitenkaan jää tyhjäksi, vaan se remontoidaan pienille vasikoille sopivaksi tilaksi. Asukkaat uuteen pihattoon tulevat entisen navetan lisäksi kahdelta toimintansa lopettavalta maitotilalta. Uuteen pihattonavettaan Maitotaipale Oy investoi noin 1,5 miljoonan euron edestä. Mukana on myös rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

 

Maitotaipale oy pihattoPihatossa lehmät saavat liikkua vapaasti ja valita itse pilttuunsa.

 

Uudenlainen ajattelutapa maidontuotantoon


Maitotaipale Oy:n osakas Jorma Pitkänen näkee, että lypsykarjatalouteen investoiminen tuo hyötyä ja elinvoimaa koko seudulle. – Jos lypsykarjatila lopettaa, hiipuu koko kylä helposti sen mukana. Elinvoimainen tila tuo mukanaan elämää ja vilkkautta. Tilan elinvoima on koko kylän etu.

Pitkänen kaipaa maatalouteen ajattelutavan muutosta.  – Maatiloilla on perinteisesti ajateltu hyvin omistajakeskeisesti; "minun tila, minun maat", Pitkänen toteaa. – Maidontuotantoa voi myös tehdä järjestäytyneesti osakeyhtiönä. Pitkäsen mielestä uudenlainen ajattelutapa maidontuotannon järjestämisessä olisi suotavaa laajemminkin, mutta asenneilmapiirin muuttamisessa on vielä tehtävää. Maitotaipale toimii yhtenä esimerkkinä muutoksen tiellä.

Anna-Maria Hämäläinen

Anna-Maria Hämäläinen

Hankeneuvoja

Joensuun seudun Leader -yhdistys

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot